Noderīgi

Sadarbības organizācijas principi

Informācijas  par sadarbību pēc grāmatvedības līguma noslēg

  • Katra mēneša sākumā līdz 10.datumam mēs saņemam pirmreizējos dokumentus no Jums. Visus dokumentus, kas saistīti ar uzņēmuma darbību iepriekšējā mēnesī (darba laika uzskaites tabeles, rēķinus, pavadzīmes, bankas izrakstus, čekus u.c.dokumentus,kas attiecas uz saimnieciski finansiālo), izmantojot e-pastu, personīgi vai ar kurjeru;
  • Mēs apstrādājam dokumentus, ievadām tos grāmatvedības programmā (datu bāzē), sadalām un sakārtojam lietās. Nepieciešamības gadījumā jautājam par veiktajām darbībām, precizējam darījumu detaļas, pārbaudām dokumentu esamību un atbilstību (telefoniski,izmantojot epastu);
  • Sastādām un iesniedzam visas nepieciešamas atskaites Valsts Ieņēmumu dienestā un citās instancēs;
  • Nosūtām Jums e-pastu ar aktuālo informāciju par maksājamajiem nodokļiem, darba algām; pēc pieprrasījuma arī pārskatu par debitoriem/kreditoriem, uzņēmuma darbības finanšu rezultātu uz konkrēto atskaites datumu. Sniedzamās informācijas saturs ir atrunāts ar katru klientu individuāli;
  • Katra kalendārā mēneša (vai atskaites perioda) beigās mēs izstādām rēķinu par saviem pakalpojumiem.
Close Menu