Datu aizsardzība un konfidencialitāte

Jebkura personiskā informācija, kas Jūs identificē un kuru sniedzat Last Hope SIA, tiek uzglabāta drošībā un ir konfidenciāla, tiek apstrādāta godprātīgi un likumīgi, saskaņā ar  –  Fizisko personu datu apstrādes likumu ; Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR / Regula) noteikumiem ; spēkā esošajiem MK noteikumiem u.c.normatīvajiem aktiem.